Onze Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden, de kleine lettertjes. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen of lees de veelgestelde vragen.

Annulering

Bij annulering meer dan 1 maand voor de vaartdatum bent u geen geld verschuldigd, bij annulering binnen 1 maand voor de vaartdatum bent u 25% van de totale boothuur verschuldigd. Bij annulering binnen 1 week voor de vaartdatum bent u 50% van de totale boothuur verschuldigd.

Op de vaardag zelf gelden er geen annuleringskosten in het geval van een door het KNMI uitgevaardigd weeralarm, bij windkracht 5 of meer of bij het vooruitzicht van langdurige en zware regelval en of zwaar onweer. Bij dergelijke omstandigheden zal er in overleg met Varen-in-Alkmaar een nieuwe vaartdatum worden vastgesteld. In andere gevallen zal de vaart doorgang vinden.

Bij incidentele regenval zal de vaart, conform overeenkomst, doorgang vinden. Aan boord zullen enkele paraplu’s beschikbaar zijn en kan er geschuild worden onder bruggen.

Passagiers

Er geldt een minimum aantal passagiers per vaart van 6 personen met een maximum van 12 personen. Mocht het daadwerkelijke aantal passagiers afwijken van het gereserveerde aantal personen dan dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de vaart kenbaar gemaakt te worden.

Het minimum aantal van 6 betalende passagiers zal, tevens bij annulering, van kracht zijn.

Aansprakelijkheid

Varen-in-Alkmaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Varen-in-Alkmaar.

De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders danwel begeleiders.

Betaling

De boothuur dient uiterlijk 48 uur voor de afvaart betaald te zijn, door middel van een girale overschrijving of IDEAL betaling op de bankrekening van Varen-in-Alkmaar.

Het IBAN rekeningnummer van Varen-in-Alkmaar is: NL38 BUNQ 2206 1685 45 tnv S. van Dijk. Graag overschrijven onder vermelding van uw reserveringsdatum of ander kenmerk.

Veiligheid

Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor de vaart te onderbreken, danwel af te wijken van de besproken route indien er zich naar zijn inzicht onverantwoordelijke / onveilige situaties voordoen, of er niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Het gebruik van confetti, ballonen en vuurwerk is niet toegestaan. De schipper is ten alle tijden de baas aan boord om de veiligheid van de passagiers te waarborgen.

Personen die hinderlijk onder invloed van drank zijn kunnen toegang tot de boot worden ontzegd, dit ontslaat de hurende partij niet van haar of zijn verplichtingen. Ook bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door alcoholgebruik, heeft de kapitein het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen, ook in dit geval ontslaat dit de hurende partij niet van haar of zijn verplichtingen.

AV Versie: 29-04-2019